top of page

Nuttige links

Alehoppa is niet alleen....!

Er bestaan talrijke schitterende initiatieven die zich richten op een toegankelijke samenleving voor kinderen.

Vind ze hieronder!

Ken jij er nog andere? Laat het ons zeker weten!

Logo_Inter_Staand_ZonderBaseline_RGB_JPG.jpg

Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en dus comfortabel te maken voor iedereen. Dat doen we samen met professionelen, gebruikers en beleidsmakers

Oranje.png

Oranje wil iedereen, ook personen met (een vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, een gelijkwaardige plaats geven in de samenleving.

NSGK.png

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

little stars.png

De missie van Little stars is het helpen van kinderen met een meervoudige beperking.

de ouders.PNG

Verbindt ouders van kinderen met een beperking.

to walk again.png

Zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking maximaal actief blijven, sporten en bewegen, met het oog op een minimaal gebruik van de rolstoel.

vlaamse kinderliga.png

Vlaamse Kinderliga is een hulporganisatie die zich actief inzet in alle Vlaamse Provincies. Dit doen we met een zéér gedreven team voor kinderen met een langdurige ziekte, al dan niet levensbedreigend en / of kindjes die door omstandigheden heel wat levenskwaliteit zijn verloren.

spierziekten vlaanderen_edited.jpg

Spierziekten Vlaanderen

Ondersteunt mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA, of “spierziekte”) met als doel hun welzijn en dat van hun familie en naasten te vrijwaren en te verhogen..

bottom of page