Header_KBCWarmsteWeekFinalDesktop_2x.jpg

Sport@School

warmste week logo.jpg

Andersmobiele kinderen sporten op school onbeperkt mee dankzij Alehoppa vzw !

Alehoppa Sport@School: waarover gaat het?
We hebben het allemaal al wel gezien, gehoord en kunnen het ons wel levendig voorstellen. Turn- en sportlesjes voor andersmobiele kinderen, bijvoorbeeld in een rolstoeltje, zijn niet voor de hand liggend. Al te vaak beperkt de betrokkenheid zich tot het noteren van de score, een leesopdrachtje of het bijhouden van de reservebal. Andersmobiele kinderen kunnen dan niet zijn wie ze zijn en voelen zich op die momenten geen deel uitmaken van de klasgroep. Dit heeft niets te maken met de goede wil van turn- en sportleerkrachten of de goede ambities van scholen, vaak integendeel zelfs. Maar het nodige aangepast materieel of het ter beschikking hebben van aangepaste spelconcepten is niet aanwezig.

 

Daar wil Alehoppa iets aan veranderen! Via “sportpakketten” met aangepast materiaal en aangepaste tips ondersteunen we turnleerkrachten zodat andersmobiele kinderen niet aan de zijlijn moeten blijven toekijken hoe hun klasgenoten sporten. Mee kunnen sporten is immers een belangrijk aspect van inclusief onderwijs voor andersmobiele kinderen in het regulier onderwijs. Samen sporten is niet alleen gezond en plezant maar het gaat veel verder dan dat. Dit zorgt er ook voor dat de fysieke conditie van andersmobiele kinderen er op vooruit gaat, andersmobiele kinderen niet aan de zijlijn moeten blijven staan en ook de andere kinderen van de klas leren en zien hoe andersmobiele kinderen in sport en spel met aandacht voor ‘fairplay’ kunnen betrokken worden. Niemand blijft aan de kant zitten en wie weet vormen we nog wel meer paralympische kampioenen!

Image by Danny Nee

Over welk soort aangepast materiaal gaat het dan? Het kan gaan over een 3D geprint stuk om aan een rolstoel te bevestigen om mee te kunnen hockey spelen, ‘foam-ballen’ om balsporten mee te kunnen doen, aangepaste badmintonracketjes (met korte steel), platte schijven in silicone om een spelparcours te markeren en veldjes af te bakenen maar waar een rolstoeltje nog steeds over kan rijden of zelfs het spel ‘Boccia’ wat op het paralympisch programma staat. Dit materiaal zal, met de steun van experten en ervaringsdeskundigen, in een geïntegreerd pakket met spelconcepten worden gestopt en aan alle geïnteresseerde scholen worden gegeven. Hoe meer steun de Warmste Week inzamelt, hoe meer scholen en andersmobiele kinderen we gelukkig kunnen maken.

Platinum-Case-2-scaled.jpeg

Ook het spel "Boccia", dat deel uitmaakt van het paralympisch programma kan een onderdeel worden van de sportpakketten.

DWW Thema oproep 2021.png

De Warmste Week en Alehoppa Sport@School
Ook de Koning Boudewijnstichting, Studio Brussel, MNM, de VRT en de jury van de Warmste Week schatten dit project naar waarde in en besloten het te weerhouden in de lijst van 200 projecten die door de Warmste Week zullen gesteund worden onder het motto “kunnen zijn wie je bent”. Dit betekent dat de opbrengst van de acties in het kader van de warmste week ook naar het project “Alehoppa Sport@School” zal gaan. Alehoppa uiteraard ook zelf acties organiseren om bij te dragen. Zo worden er snoepzakjes verkocht op de Brugse zaterdagmarkt van 18 december en gaat de opbrengst integraal naar de Warmste Week. We hopen jullie daar allen te zien.

Hoe kan jij de Warmste Week steunen?

  1. Doe een gift

  • Scan de vlam​

  • Doe een klassieke overschrijving:

    • BE79 7330 6193 4833​

   2. Organiseer een actie !

  • Wil je mee je schouders zetten onder het thema "Kunnen zijn wie je bent" en de concrete projecten rond dit thema waaronder "Alehoppa Sport@School", een financieel duwtje in de rug geven?

   3. Koop een vlam/mondmasker !

  • Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen. En toch hebben veel mensen het er vandaag moeilijk mee. Omwille van hun huidskleur, geaardheid, geslacht, beperking, of omdat het even minder met ze gaat. Kom daarom in actie voor De Warmste Week en draag ook de vlammetjes of een van onze mondmaskers!

  • Door de vlammetjes te dragen, toon je je steun aan De Warmste Week. De opbrengst wordt verdeeld over alle projecten van het DWW Fonds.

scandevlam.png
mondmasker warmste week.jpg